"Jeg hørte en røst" af Frank Jacobsen nu genoptrykt.

ANBEFALING AF FRANK JACOBSENS BOG
“Jeg hørte en røst”

Det er snart fyrre år siden, at bogen udkom første gang. Jeg var knap nok født dengang. Så for et par år siden sagde min søster til mig, at jeg skulle læse den. Det er nemlig, påstår hun, en profetisk bog. Vel, når min søster befaler …

Den var imidlertid ikke så nem at få fat i, men det lykkedes. Og efter i en årrække at have været udsolgt foreligger den nu igen. Og hvilken fantastisk nyhed det er!

“Jeg hørte en røst“ er en gennemgang af Johannes’ Åbenbaring. Det er ikke sådan en bibelkommentar i traditionel forstand, men bibelforedrag holdt i Silkeborg, nedskrevet efterfølgende af nogle af tilhørerne. Der viges ikke uden om de svære ting.

Med sit enorme kendskab til Skriften og inspireret af Helligånden beskriver Frank Jacobsen de sidste tiders trængsler og den herlighed, der venter den nu lidende og i verden ildesete menighed.

Et af de perspektiver, der står klarest for mig, er den forfærdelige afsløring af, at nok kan vi vente sult og nød, naturkatastrofer og krige, men det er forførelsen, vi som menighed skal vogte os for.

Forførelsen kommer fra menigheden. Mennesker, som bærer kristennavnet, leder andre til fald – ikke fald, der for menneskeøjet tager sig særlig ondt ud, men i Guds øjne er noget ganske andet.

Vi er som kristne kaldet til at tvætte vore klæder i Lammets blod, prise os lykkelige for, at vore navne er indskrevet i Livets bog, holde fast ved vidnesbyrdet om Jesus og glæde os til Jesu genkomst, mens vi indbyder andre til Lammets bryllup.

Men vil vi sejre, er der kun ét at gøre: at holde fast ved Bibelens evangelium, at lide, at bekende vores synder for ham, der har magten til at iklæde os sin retfærdighed. Hvordan alting end tager sig ud i verdens øjne, så går denne verden imod undergangen. Kun Guds rige består til evig tid.
Thomas Teglgaard

172 sider • kr.: 175,00
Nyt Livs Forlag
Postboks 57, 9330 Dronninglund
Tlf. 2341 5591

E-mail: svag(snabel a)info.dk
Se også: http://www.nytliv.dk
-----------------------------
Læs et afsnit fra bogen:
Johs Åb. 2-3. Menigheden i dens jordiske skikkelse.
-------------------------------------------------------------------