Bog af Werner Gitt imod evolutionsteorien.

ANBEFALING AF WERNER GITTS BOG
"SPØRGSMÅL Jeg altid har villet stille"


Werner Gitt er civilingeniør og professor i Informationsvidenskab og forfatter til en række bøger mod især den traditionelle naturvidenskab, der jo næsten bevidstløst hylder Darwins evolutionsteori.

Werner Gitt sætter evolutionsteorien grundigt til vægs ved nøgternt at beskrive, hvorfor den teori er helt forfejlet, og svaret på livets oprindelse kun kan findes i Guddommelig skabelse.

Han er født i det tidligere Øst Tyskland (Preussen) lige før 2. verdenskrig. Familien måtte flygte i forbindelse med krigsafslutningen, og han mistede både sin mor og sin eneste bror i den forbindelse. Hans far, var indkaldt som soldat, og ham havde Werner kun svag erindring om som barn, men han kom i kontakt med ham adskillige år efter krigsafslutningen.

Som voksen blev Werner Gitt personlig kristen og lægprædikant. Han foretog i den forbindelse en række møderejser, hvor han prædikede ved mange evangeliske møder i bl.a. det tidligere Østtyskland og Sovjet Unionen, hvor jo kristendom var sat på lavt blus af myndighederne. Kirker og missionshuse var lukkede og blev brugt til andet formål, så de kristne måtte mødes mere eller mindre i det skjulte.

Men søgningen til disse evangeliske møder var stor, særlig blandt unge mennesker, for hvem evangeliet var ganske fremmed – og lidt forbudt. Efter prædikenen, f.eks. i et stormagasins baglokaler, hvor Werner Gitt havde fået lov til at holde evangelisk møde efter lukketid, var der fra tilhørerne en lang række spørgsmål fra disse unge, søgende mennesker.

Det er dem, denne bog giver svar på. Svar, som ikke kun er for søgende mennesker, nej også ”gamle” kristne, der har slidt missionshusbænke i mange år, vil med stort udbytte kunne læse denne bog. Den er trosstyrkende for os alle - prøv og læs den.
Svend Aage Paulsen

200 sider • kr.: 150,00
Nyt Livs Forlag
Postboks 57, 9330 Dronninglund
Tlf. 2341 5591
E-mail: svag(snabel a)info.dk