Evangelisk Alliance fortsætter ad økumeniens vej.

[Bedeugefolder 2010]
Fra Kristeligt-dagblad.dk
30. december 2009.

Danmark samler verdens kirker.
Missionsfolk, økumenikere, katolikker og frikirkefolk er gået sammen om at forberede den økumeniske bedeuge i januar.
Det er i år lykkedes at finde fælles fodslag i den missionske og den økumeniske bevægelse lige fra folkekirken over den katolske kirke til alle landets frikirker, Indre Mission og Luthersk Mission om et fælles bedemateriale igennem en uge i januar, som blandt andet udtrykker et ønske om kristen enhed. Det er ikke set i noget andet land i verden... Læs mere her.
------------
Læs desuden:
Om Evangelisk Alliance.
Bør vi indgå i et økumenisk bønnefællesskab?
Teresa af Avila og bedeugefolder 2010.