"Julefærden" - et digt.

Julefærden
Melodi: Min Jesus, lad mit hjerte få.

Fra Nazaret på trætte fod
skred barselfærden frem.
Guds søn blev født i kød og blod
en nat ved Betlehem.


Til hyrderne en engel fór
som glædens sendebud:
”Fred være med jer over jord
ved barnet sendt fra Gud!

I dag er født en frelser her,
som er den Herre Krist,
og barnet er i krybben der
i Davids by for vist.”

Og straks i himmelsk stråleskær
sang engleskaren stor
om frelseren, der fødtes der
til fred på denne jord.

De hyrder gik til barnet ind:
fortalte, hvad de så
og hørte med et opladt sind,
mens folk i undren gå.

Men mor Maria gemte ord,
som hyrderne har talt,
og overvejelsen blev stor,
da de i hjertet faldt.

Lad os nu også høre på,
at Jesus Krist er Gud
og frelse i vort hjerte få
ved julens glædesbud.

©Verner Kristensen. 22. september 2005.