Syndefaldets følger for kristen sang og musik.

Fra "Hyrdekallet i kristen sang og musikk."

Syndefaldet og dets følger
Nogle mener, at de kristne bare skaber noget godt (mht. kunst), de verdslige bare noget dårligt. Er det så enkelt?

Som kristne behøver vi en ret erkendelse af os selv – i lys af Guds ord. Også den kristne musik-skaber har indbygget i sig kampen imellem ”kødet og Ånden” (Gal. 5,17). En kristen musik-udøver lever i spændingen imellem ”det gamle og det nye menneske” (Rom. 7,14-25), ja, vi kunne sige i skæringspunktet mellem ”samtidig retfærdig og synder”. Vi, som lytter til sang og musik, har nøjagtig den samme kamp i os.... Læs mere her.

Forfatter: Dag Risdal
Udg: Nico Forlag (norsk)
Årstal: 1982
Motto: Jesus alene
Rådgivere: Gunnar Holth, Edvard Helland, Erling Fossan, Ove Eikje