"Hedninge" ifølge 'Gyldendals åbne Encyklopædi'.

Fra DEN STORE DANSKE
Gyldendals åbne encyklopædi.

Hedninge (Verificeret)
hedninge, (afledt af glda. heden 'hedensk', af hede i bet. 'uopdyrket land', oversættelseslån fra lat. paganus 'bonde', af pagus
'landområde'), mennesker, der ifølge jødisk-kristen sprogbrug ikke tilhører hhv. det jødiske folk og den kristne kirke.
På hebraisk er der forskellige ord for hhv. Israels folk (am) og alle andre folk (flertal gojim; jf. jødisk brug af betegnelsen "goi" om ikke-jøder).

Web: http://www.denstoredanske.dk/