"Farvel til religionen" + studieoplæg.

Fra LogosMedia.dk
Januar 2010.

Farvel til religionen
Om forholdet mellem religiøsitet og kristen tro.
Af Aksel Valen-Sendstad


Denne bog er blevet til på baggrund af erfaringer om, hvor vanskeligt det er at sondre mellem religiøsitet og kristen tro. Bogen stiller religionen og religiøsiteten under Guds Ords lys. Forfatteren hævder, at der hersker stor uklarhed om, hvad menneskets religiøsitet er. Han skriver i forordet bl.a.:

"Denne uklarhed udgør et alvorligt åndeligt problem. Den hindrer mennesker i at søge Gud på en ret måde og i at komme til tro. Mennesker søger ofte i blinde. Mange kristne mennesker er ikke klar over forskellen mellem religiøsitet og kristendom. De lider under denne uklarhed. Deres gudsforhold bliver præget heraf.

Mange andre lever i den tro, at de er kristne mennesker, men i virkeligheden er de langt borte fra Guds rige og den tro, Jesus har vist os. Den situation er endnu mere alvorlig."

Varenr: 73
87-7425-339-5
Udgivet i 1988
På lager

Web: http://www.logosmedia.dk/index.php?action=shop_show&varenr=73
-------------------

Studiehæfte - Oplæg til Farvel til religionen
Studieoplæg til bogen Farvel til religionen.
Af Lotte og Finn Kruse.Varenr: 72
87-7425-417-0
Udgivet i 1988
På lager

Web: http://www.logosmedia.dk/index.php?action=shop_show&varenr=72
-------------------------------------------------------------------------------