Hvorfor advarede I os ikke?

Fra bogen "Jesus kommer" - side 105.
Af Dag Risdal.

Den danske biskop Peder Palladius - som levde i re­formasjonstiden - hadde noen sterke ord til de pres­ter i Danmark som ikke sa klart fra til folket om him­mel eller helvete. Han minnet om hvordan de fortapte mennesker i fortapelsen ville anklage sine hyrder og si: «Hvorfor sa dere ikke et ord til oss om omvendelsen, hvorfor advarte dere ikke oss, hvorfor talte dere ikke til oss om frelsen i Kristus?»

I sin avskjedstale til de åndelige ledere i Efesus, av­legger Paulus et vitnesbyrd om sin egen forkynnelse mens han oppholdt seg i menigheten: «Derfor vit­ner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod» (Apg 20,26).

Han sier videre at han holdt ikke noe tilbake, men forkynte hele Guds råd for menig­heten. Apostelen har utvilsomt her i tanken det al­vorlige ord i Esek 3,18!
-----------------------------------
Fra Bibelen Online:

”Når jeg siger til den uretfærdige: Du skal dø! og du ikke advarer den uretfærdige og ikke taler til ham og advarer ham mod hans uretfærdige færd for at holde ham i live, så skal den uretfærdige dø på grund af sin skyld; men hans blod vil jeg kræve af din hånd.” Ezek. 3,18.