Den farlige ny-pietisme.

Fra Udfordringen.dk
18. februar 2009.


Faste og Retræte
Meditativ vandring til mild musik

Meditativt samvær vinder frem som det naturlige alternativ til formelle gudstjenester. I Vejle Frimeninghed samles man om kontemplativ bøn og keltisk musik en gang om måneden...

En af Vejle Frimenigheds præster, Carsten Dalsgaard Hansen, reflekterer over teksten.- Lad os have en modtagende attitude og ikke skubbe Gud væk. Tag en dyb indånding og find kroppens naturlige rytme, opmuntrer han, mens kirkegængerne fylder lungerne og lader skuldre og søndagssmil synke på plads. - Lad os gøre korsets tegn, fortsætter præsten, da præludiet efterhånden fortoner sig. Efter en kort velkselbøn forener menigheden sig i et lovsangskor:

Lovpris Gud, min sjæl, for helligt er hans navn.
Lovpris Gud, min sjæl, han leder mig til liv.

Melodien er enkel og ordene gentages flere gange. Lovprisningen er hentet fra klosterfællesskabet i Taizé i Frankrig... Læs mere her.
----------------
Fra Bibelen Online:

"Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed og engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og uden grund er indbildsk i sit verdslige sind, og som ikke holder sig til ham, der er hovedet, og ud fra hvem hele legemet, støttet og sammenholdt af sener og led, vokser Guds vækst.

Når I med Kristus er døde fra verdens magter, hvorfor underkaster I jer så påbud, som om I levede i verden: Tag ikke, smag ikke, rør ikke! – alt sammen noget, der skal bruges og forgå – det er kun menneskers påbud og lære. Det går for at være visdom med selvvalgt gudsdyrkelse, falsk ydmyghed og skånselsløshed mod legemet, men det har ikke nogen værdi, det tjener kun til kødelig tilfredsstillelse” (Kolossenserne 2:18-23).
----------------
Læs desuden:
Den loviske ny-pietisme.
USA: Hvordan Pietisme bedrager kristne.
--------------------------------------------------------------------------------