Når vranglære sniger sig ind.

Fra Givdigrig.dk/retraete
Februar 2010.

Retræte og pilgrimsvandring
De ti teser udfordrer os til at bruge vores resurser, så det er til gavn for både os selv og andre...

I samarbejde med Felix Rejser er der lavet to rejser, hvor enkelthed og eftertænksomhed er i fokus:
Skiretræte til Norge (5.-15. marts)
Pilgrimsvandring i Spanien (11.-25. juni)

I samarbejde med TimeOut arrangerer vi også en retræte på et kloster i Danmark.
Retræte på Helligkors kloster i Vestjylland
------------
Læs desuden: Den farlige ny-pietisme.
--------------------------------------------------------------------------
Fra "På vej til Guds fremtid"
Af Per Flacké.
Udg: Dansk Luthersk Forlag, 2001.

Lad os samle det hele i følgende overvejelse: Vranglæren bør ikke længere opfattes som et skabende mangefold af opfattelser, som kan berige verdens store kirkefællesskab. Den radikale bibelkritik og bølgen af religionsblanderi, hvor kristendomsfremmed religiø­sitet skal sammensmeltes med kirkens tro, må afvises. De kan ikke bare føjes ind i kirkelegemet som legitime varianter af vor fælles tro. Der er forføreriske åndsmagter i dette, som nedbryder troen og livet. "Deres lære vil brede sig som kræft" (2. Tim 2,17).

Der er en åndelig dynamik i vantroen og fornægtelsen, som ikke bare kan mødes med et ja til "den sunde lære" (2. Tim 4,3). Bibelfremmed lære må også afsløres og mødes med et kæmpende nej (1. Tim 1,3). Får dette nej ikke lov til at leve sit naturlige liv i menigheden, så vil gode og evangeliske bevægelser kunne blive splittede, handlingslammede og åndeligt afkræftede. Ja, de ødelæggende virkninger kan blive så trykkende, at menigheden må isolere vranglæreren (Rom 16,17; Tit 3,10; 2 Joh 7-10)...
--------------------------------------------
Læs hele afsnittet: Løgnekirken - en kræftsvulst på Kristi Legeme.
---------------------------------------------------------------------------