En Antikristelig bog.

Læserbrev fra IMT.
Nr. 5 - 2010.
Af Thomas Teglgaard.


"Hytten" er ikke en bog om Gud
John Ørum Jørgensen skriver i IMT (04), at han ikke rigtig ved, hvad han mener om bogen Hytten. Til det har jeg lyst til lige at bemærke, at det glæder mig meget, at han ikke er uden forbehold – samtidig med at jeg undrer mig over ikke bare hans, men også mange andre kristnes "lidt for og lidt imod-holdning" eller ligefrem positive syn på bogen.

Skulle de tre fjollehoveder i Hytten være Abrahams og Isaks og Jakobs Gud? Skulle det være Skaberen af alt, Den Almægtige, som har alt i sin hånd? Skulle han, som er hellig, på nogen måde have med de tre at gøre?

Når vi i Hytten hører "Gud" sige, at Gud ikke straffer synd, at Jesus aldrig blev forladt af sin Far, at mennesket er Guds formål, at Jesus kan begå fejl, at Gud ligesom har det problem, at han er hellig og retfærdig, men at kærligheden sejrer over dette, og når det endvidere mere end antydes, at sand kristendom ikke åbenbares ved bibellæsning, og at vi mere eller mindre alle tilbeder den samme Gud – ja, så er sagen jo ganske klar: Vi møder nemlig tre personer, som giver sig ud for at være Den Treenige Gud. Men det er tre bedragere, som altså ønsker at tage Guds plads – eller mere præcist formuleret: Djævelen giver os i Hytten et vrangbillede af Gud.

Og så er jeg altså ligeglad med, at det jo "bare" er en roman. Ved at manipulere med læserens følelser forsøger Satan i egen, lave person at tegne det billede af Gud for os, som både han og synden i os ønsker at tro på.

Hytten er ikke en bog om Gud, det er en bog om den afgud, som Djævelen ønsker, at vi skal tro på. Og at Hytten har fået så stor udbredelse i kristne kredse, vidner ikke om det opbyggelige i den, men derimod om den dristighed og dygtighed forføreren besidder.

Selvfølgelig angribes ikke alle de bibelske sandheder samtidig, Satan er jo ikke dum; han serverer gerne smukke og dybfølte sandheder, når blot de tjener hans overordnede mål: At føre os bort fra Bibelens Gud.
--------------------------
Gengives med tilladelse fra Thomas Teglgaard.
--------------------------
Om "Hytten" læs mere her.
------------------------------------------------------------------------------------------------