Advarsel: Gestalt-terapi!

[Fritz Perls]
Fra Krystalkuglen.dk/

Gestaltterapien er en psykoterapeutisk retning, som blev grundlagt og udviklet af Fritz og Laura Perls i årene 1947-70. Den er en videreudvikling af, eller indeholder elementer fra, Sigmund Freud's psykoanalyse, Gestaltpsykologien, Wilhelm Reich's kropspanserteori og karakteranalyse, eksistentialismen, fænomenologien, Zen Buddhismen og Taoismens eksistentielle "her og nu" filisofi, K. Goldsteins organismiske teori, C. G. Jung's dybdepsykologi og Jacob Moreno's psykodrama. Undertiden anvendes også Alexander Lowen's bioenergitik sammen med Gestaltterapien.

Fritz Perls' navn er knyttet til og kendt som grundlæggeren af gestaltterapi, fordi han skrev adskellige bøger om emnet. Det er dog et faktum, at Laura Perls skabte mange af ideerne og gennem sin terapeutiske karriere var højt respekteret som terapeut, supervisor og underviser. Hun havde sin egen speciuelle stil... Læs mere her.
------------------------------
Læs desuden: Det terapeutiske marked.
-----------------------------------------------------------------------