William Branham og engelen.

Uddrag fra Evangeliet og englelære.
Fra Bibelsk-tro.
Nr. 4 - 2006.
Av Eivind Gjerde.

William Branham var en meget kjent helbredelsesforkynner på 1950-tallet og besøkte i den forbindelse Norge. Han hadde en spesiell evne til å avsløre skjulte detaljer i andre menneskers liv. Han kunne stille presise diagnoser på hvilke sykdommer som ulike mennesker led av.

Allerede som liten gutt hørte William Branham stemmer som talte til ham. I 1946 møtte en engel ham i en grotte i Indiana. Engelen gav Branham løfte på at han skulle få utføre helbredelser dersom han adlød ham. Branham skulle få forkynne budskapet om helbredelse til verden.

Engelen sa at to tegn skulle følge ham:
1) Diagnostisere sykdommer ved hjelp av fysiske fornemmelser i sin venstre hånd.
2) Avsløre menneskers hemmelige tanker og gjerninger.
Tegnene slo til.

Under møtene Branham hadde, kom alltid engelen og stod på høyre side av ham. Av utseende så engelen ut som en høyvokst og mørk mann. Engelen kunne bare bli sett av Branham selv, og Branham innrømmet at han ble livredd når engelen nærmet seg.

Branham kunne ikke utrette noe på møtene når de kristne bad om at Guds vilje måtte skje og at det som var galt, måtte stanses. Branham benektet treenighetslæren og sa at Guds Ord ble åpenbart både i Bibelen, Zodiaken (stjernekretsen) og i pyramiden.
(Kilde: Boken – Tankekontroll – Trosbevegelsen slik jeg opplevde den, Torbjørn Swartling. Lunde 1993)
------------------
Læs hele artiklen her.
Læs desuden: Hva forkynner Bibelen oss om englene?