De selvudnævnte "salvede".

Fra Guardinghisflock.com/
By Pastor Larry.


Åndens salvelse
Guds gave til bedømmelse for alle troende
”Fra os er de udgået, men de var ikke af vore; for hvis de havde været af vore, ville de være blevet hos os; men det er sket, for at det skulle blive klart, at ingen af dem er af vore. Men I er blevet salvet af den Hellige og har alle kundskab.” 1. Johannes brev 2:19-20.

Nogle evangelister efterlader sig det indtryk, at de besidder en ekstraordinær salvelse ud over, hvad der er normalt for kristne. De giver indtryk af, at en salvelse er tilgængelig fra Gud gennem dem. I en vis forstand har disse kendte prædikanter udpeget sig selv som distributører af Helligåndens salvelse. Disse salvede dræber enkeltpersoner eller hele publikummer i Ånden enten ved håndens kontakt til en persons pande, eller ved en kraftig udånding af luft fra lungerne (hvilket simulerer Ånd og vind).

På scenen i overfyldte auditorier, helbreder disse "salvede" evangelister folk med en berøring, mens de befaler dæmonerne at tage flugten. De er "de salvede" - Guds krafts formidlere, kanaler ved hvem og igennem hvem Den Hellige Ånds kraft bliver frigivet i tusinders liv.

Selvfølgelig rejser alt dette spørgsmålet: Hvad handler denne salvelse om? ... Read more here.