Lydighed imod Guds bud.

Af Carl Oluf Rosenius:
De virkelig gudfrygtige derimod går ind under alle Guds bud, også dem, der tager sigte på hjertets inderste tanker, begær og motiver, og opnår derved aldrig at blive tilfreds med deres fromhed.

Men det skal du vide: Gud er endnu i dag den samme, som da han under torden og lynild gav Israels folk sine ti bud. Hvad han dengang i disse forbød, forbyder han stadig. Hvad han dengang hadede, hader han fremdeles, hvad han dengang krævede, kræver han endnu. Alt, hvad der tidligere nedkaldte hans vrede domme over syndere, nedkalder endnu i dag hans vredes dom over os...
--------------------------------
Læs hele notatet: De ti bud - Slutbemærkninger.