KFS instruerer i Kontemplativ bøn.

Uddrag fra KFS bladet, TilTro.dk
Nr. 2 - 2010.

Guidet ”kærlighedsmeditation”
Stræk din krop og sæt eller læg dig godt tilrette. Træk vejret dybt og langsomt, giv dig tid til at falde til ro og blive stille. Bed Jesus om at åbenbare sin kærlighed til dig. Lad dit hjerte være åbent og lyttende til ham.

Jesusbønnen

Bed Jesusbønnen: ”Herre Jesus Kristus, Guds søn – forbarm Dig over os.” Idet du beder bønnen i dit hjerte: ”Herre Jesus Kristus. Guds søn” kan du trække vejret ind, hvorefter du ånder ud med bønnen: ”forbarm Dig over os.” Du kan fortsætte denne bøn en tid, så den bliver din... Læs mere her.
---------------------------
Læs mere om Kontemplation.
---------------------------
Fra Bibelen Online:

"Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær. Den ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed, tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren; for så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje og mine planer over jeres planer." Esaj. 55,6-9.