Hvad er "Nyhedenskab"?

Fra Wikipedia.org

Nyhedenskab er en nutidsreligiøsitet, som revitaliserer før-kristen europæisk religion såsom keltisk, germansk og norrøn religion og etnisk naturreligion som forskellige former for shamanisme, gudindedyrkelse, mysteriekult og hekseforestillinger. Det er en polyteistisk erfaringstro, hvor flere guder og gudinder dyrkes, og hvor den enkeltes spirituelle oplevelse og erfaring er i højsædet. Troen er i videst muligt omfang op til den enkelte at definerer, og det tilkommer ikke andre at opstille dogmer for denne. Derfor afviser man inden for nyhedenskaben dogmatik, kanoniserede helligskrifter, religiøse autoriteter, hierarkier og institutioner. På samme måde har man heller ingen kirker, templer eller andre bygninger, men opfatter i stedet naturen som et tempel i sig selv.