Frank Mangs og retfærdiggørelsen.

Fra Rettferdiggjørelsen.
Bibelsk Tro.
Nr. 4 - 2004.
Av Odd Eivind Stensland.


Misjonsforbundets predikant Frank Mangs skriver i sin bok "Synd og sannhet", utkommet i Oslo 1935, følgende:

"Når Gud gjennom Kristi blod ser på det onde, urene hjerte, anser han det for rent. Kristus er ren i mitt sted, og når Gud ser meg gjennom Kristus blir selve ormeskjulet en Herrens helligdom. Jeg tenker på, om en husmor er tilfreds med en slik lære (nemlig læren om tilregnet renhet) i det praktiske liv. På bordet ligger en duk, som er skitten. Er hun tilfreds med å ta et par fargede briller på, for at hun ikke skal se flekkene på duken? Er hun tilfreds med å innbille seg, at duken er ren, selv om hun vet at den i virkeligheten er skitten?

Nei, på ingen måte! Hun tar såpe og vann og bearbeider duken til den er ren. Da er hun tilfreds, men ikke før. Tror du renhetens og sannhetens Gud er mindre nøye? Aldri! Et rent hjerte betyr ikke bare en teoretisk renhet, men en praktisk renhet" (side 46-47)"

Her blandes rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Det skjelnes ikke mellom nåden og nådens virkninger. Gjentatte ganger hører vi fra forskjellige hold at skal et menneske være rettferdig, og ha det rett med Gud, så må jeg ha et rent hjerte. Det er sant at det står i Matt 5,8: "Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud." Hva betyr egentlig et rent hjerte? Det betyr ikke et syndfritt hjerte. Det betyr et gjenfødt hjerte som tilhører Gud, som Den Hellige Ånd bor i. Det betyr et hjerte som er oppriktig, som er av sannheten, jf Salm 86,11; Salm 7,11.
-------------------------------------------------
Læs hele artiklen: Rettferdiggjørelsen.