Mission: At forkynde Guds kærlighed eller at forkynde til omvendelse?

Fra Tro&Mission/
Nr. 11 - 2010, side 01.


Mission:
Hele verden skal høre om Guds kærlighed...

----------------------------------------------------
Fra Der domsforkynnelsen forstummer, omvendes ikke mennesket lenger.
Interview med Hans Erik Nissen i 'Dagen',
Den 9. oktober 2006.
Ved Dag Rune Lid.

Uddrag:
Man kan altså tro på Jesus uten å tro. Årsaken er at det er to former for tro.
– I det ene tilfelle er det tale om at man er tilhenger av Jesus, og lytter til ham. På denne måten skiller man lag med den store gruppen som ikke bryr seg om ham, men man er likevel fremmed for den levende tro.

Det er denne levende tro Jesus vil føre disiplene inn i. Det skjer ved å møte dem med evangeliet, og samtidig baner han vei for det inn i deres hjerter gjennom domsforkynnelsen.

– Det er nemlig ingen vei til livet uten gjennom døden. Domsforkynnelsen er dødens avslører. Jeg ser meg selv død i synder og overtredelser, men under dommen fødes erkjennelsen av at Jesus er synderes frelser og mitt eneste håp, sier han.

– Vi er kalt til å føre mennesker til omvendelsens trange port, hvor all min rettferdighet kommer inn under dommen. Det får mange til å si nei og til å spørre om de ikke kan komme inn i Guds rike på et annet sted. Her settes vi på prøve. Vil vi være tro mot Jesus, som lot den rike unge mann gå, da han ikke ville bli fattig? Vil vi hjelpe ham inn i innhegningen ved å la ham klatre over et annet sted, og ikke inn gjennom døren?...
--------------------------------------
Læs hele interviewet: Der domsforkynnelsen forstummer, omvendes ikke mennesket lenger.
Samme interview på Josafat.no her.