Modstandere af ’Det Formålsdrevne’ - må forlade kirken eller dø!

Uddrag af artikel.
Juni 2006.

De, der er modstandere af ”programmet”, kaldes ledere fra helvede.
I dag, næsten fem år efter at bogen, Det Målrettede Liv (The Purpose Driven Life), blev udgivet, er tusinder af troende spredt over hele verden blevet latterliggjort og demoraliseret for bare den mindste stillen spørgsmålstegn ved programmet.

I en e-mail, vi modtog, havde en unge mand fået overrakt et brev af sin præst. I brevet, der var skrevet af en lokal Saddleback-repræsentant, fortalte repræsentanten præsten, at han måtte gøre, hvad der var nødvendigt for at slippe af med dem, der gjorde indsigelser mod programmet.

Ifølge Rick Warren er disse mennesker modstandere, der står i vejen for ’Formåldrevne’ fremskridt. Rick Warren fortæller i en artikel fra 14. juni 2006 præster og kirkeledere, at de ikke skal miste modet over, at forandringerne i kirken kommer langsomt. Han fortæller dem, at det vil tage tid ... og i mange tilfælde vil det føre til, at disse modstandere enten forlader kirken eller uddør. (Se Rick Warrens hjemmeside What Do You Do When Your Church Hits a Plateau? - som pdf-fil her.)...
------------------------------------------
Læs hele artiklen: Modstandere af ’Det Formålsdrevne’ - må forlade kirken eller dø!