En vægterrøst!

Fra Bibelfokus.se/
August 2010.

Temadag 2009: "Äkta eller förvanskat Evangelium"
En temadag om den kristna tron i en tid av avfall och förvillelse, lördagen den 4 april 2009 i Alingsås.

Arrangör: Nätverket för information om nyandlighet och mystik
Lenart Jarreteg: "Babels torn i vår tid"
Som lyd her
Som manuskript her.
Billedledsagelse her.

Kilde: http://bibelfokus.se/temadag_2009