I sjælesorg hos Jesus og alligevel fortabt.

Uddrag fra I sjælesorg hos Jesus og alligevel fortabt - Mark. 10,17-27.
Fra bogen "I sjælesorg hos Jesus"
Af Øivind Andersen.

Disciplene blev så forfærdede, som det vel var muligt at blive. Og meningen er, at vi skal blive det samme. De stillede det spørgsmål, som også vi skal stille: Hvem kan så blive frelst?

Disciplenes reaktion og deres spørgsmål har sin grund i, at Jesus har givet udtryk for, at det er umuligt for et menneske at blive frelst, når det sæt­ter sin lid til sine penge. Og hvor mange er der vel, som har stor rigdom uden at sætte sin lid til den! Jesus konstaterer, at de har opfattet ham rigtigt: »For mennesker er det umuligt« (v. 27).

Det er dette, vi skal lære af den rige unge mands eksempel. Så længe et menneske hænger fast ved sin rigdom, bliver han ikke frelst. Og begynder en kristen at hænge fast ved sin rigdom, ophører han at være en kristen. Derfor lyder det til alle troende: »Om rigdommen vokser, agt ikke derpå!« (Sl. 62,11).
----------------------------------
Læs hele uddraget: I sjælesorg hos Jesus og alligevel fortabt - Mark. 10,17-27.