"Der skal komme dage, siger Gud Herren..." Amos 8,11-12.


Læser vi i Amos´ bog vil man uvilkårligt blive standset for ordene i kap. 8,11-12 : ”Der skal komme dage, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet, ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord. De skal flakke om fra hav til hav, og fra nord til øst skal de strejfe rundt og søge efter Herrens ord, men de finder det ikke.”...

Lyt til en tale over samme tekst: Amos 8,11-12 under Taler af Asger Jensen