"Psychoheresy" = Psyko-kætteri.

Fra Psychoheresy-aware.org/
"Afsløring af Psyko-kætteriet og dets voksende kvælertag på Kirken"

God's Word + Psychology = Psychoheresy
Guds Ord + Psykologi = Psyko-kætteri

Q: PSYKO-KÆTTERI? Hvad er det? Jeg har aldrig set det udtryk i Bibelen.
A:
Grundlæggende er "Psyko-kætteri" et udtryk, der beskriver, hvad man får, når sekulære psykologiske rådgivnings-idéer og koncepter blandes med Bibelens lære.

Q: Er det et problem? Livet er ikke let. En masse mennesker har brug for rådgivning og psykologisk hjælp i dag.
A: For kristne er det et problem. Psykologi beskæftiger sig for eksempel med menneskets natur, hvordan det lever, og hvordan det forandrer sig. Bibelen omhandler nøjagtig de samme spørgsmål. Men den primære psykologiske lære er ofte i modstrid med eller kompromitterer Skriftens lære.

Q: Jeg kan stadig ikke rigtig se problemet. Jeg tror, at psykologi kan hjælpe. Og hvis det hjælper os med at løse vore problemer, er det så ikke det vigtigste?
A:
Det er vigtigt! Og Bibelen har meget at sige om problemer. Husk, Jesus lærte, at troende vil få problemer, endog store problemer. Men det er også virkelig vigtigt at vide, at Gud har et formål med disse. Jakob siger, at prøvelser giver mulighed for, at en kristen karakter opbygges; Peter siger, at vor tros ”ægthed” bevises gennem modgang, og Paulus siger, at Gud vil hjælpe os gennem alle prøvelser. Jakob advarer os også imod at være "tve-sindede". Dermed mener jeg, at nogle mennesker kan have tillid til Gud mht. deres frelse, men stoler på andre kilder, såsom selvhjælpsbøger eller professionel behandling, for at få hjælp til deres problemer i dagligdagen.
---------------------------------------
Kilde:
http://www.psychoheresy-aware.org/bigissue.html
---------------------------------------
Læs desuden:
Hvorfor psykologi ikke kan helbrede sjælen.
Højt selvværd vil ikke hjælpe dig.