Hvad er "Thomasevangliet"?

Fra da.wikipedia.org/wiki/

Thomas-evangeliet blev fundet i Nag Hammadi i Egypten ved en udgravning i 1945. Det er en del af en stor mængde tekster, der stammede fra en gnostisk sekt på stedet...

Gnostikerne repræsenterede en meditativ religion, der på mange måder minder om de strømninger fra østens mystik, som er kendt i den vestlige verden som nyreligiøsitet. De gnostiske, klosterlignende samfund havde deres storhedstid i de første to århundreder efter Jesu fødsel, og flere steder blandedes elementer fra gnosticismen med elementer fra kristen tro...

De gnostiske samfund, der inddrog en jesusskikkelse i deres tro, anså ham for at være en frelser, dog ikke i den klassiske kristne forstand, men sådan at forstå at han havde sneget sig forbi de onde planetmagter i universet, for at røbe for menneskene at de skulle søge sandheden inde i sig selv...

Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Thomasevangeliet