Denne lykke ville fjenden ikke unde os.

Fra "Dette har en fiende gjort".
Av Göran Holmgren.

Man kan knapt overvurdere den velsignelse som god kristen sang og musikk fører med seg for den kristne forsamlingen. Der sangen om Lammet, som har løst oss fra våre synder og kjøpt oss til Gud med sitt blod, synges med åndelig innlevelse og ledsages av en musikk som harmonerer med budskapet – der blir det glede både i himmelen og på jorden! Slik får Gud ære og vi velsignelse. Men denne lykken vil ikke djevelen unne oss. Derfor setter han inn mange angrep, nettopp på dette området... Læs mere her.
-----------------------
Læs desuden:
Satan's første mål.