Hvad er en Frimenighed?

Fra Da.wikipedia.org/wiki/

Frimenighed, er en betegnelse for en menighedsdannelse udenfor folkekirken, men som i modsætning til frikirkerne er forpligtet på de evangelisk-luthersk bekendelser ligesom Folkekirken. Bekendelsesmæssigt er der derfor ingen forskel, og ofte så vil frimenigheder gerne regnes for en del af Folkekirken. En frimenighed står dog ikke under tilsyn af provst og biskop, i modsætningen til valgmenigheder som hører under folkekirken og som skal godkendes af kirkeministeren... Læs mere her.
------------------------------------------------
Grundtviske Frimenigheder her.
Luthersk Missionske Frimenigheder her.
Dansk Oase Frimenigheder her.
Andre Frimenigheder her.