Advent og adventskransen.

Fra Historie-online.dk/

Advent betyder "Adventus Domini", dvs. "Herrens komme".


Violette adventskranse
Ligesom juletræet har adventskransen sine rødder i Tyskland, og kom til Danmark i tiden omkring Første Verdenskrig. Den fandtes først i Sønderjylland, og blev rigtig udbredt og populær i løbet af 30´erne og 40´erne. Oprindeligt er adventstiden tænkt som en faste- og bodstid fra kirkens side, og tanken var, at man her igennem skulle forberede sig åndeligt til Jesu fødselsdag. Da violet er den liturgiske bodsfarve i den katolske kirke, har violet været anvendt som farve til kransens pynt i katolske dele af fx Østrig og Tyskland.

3 bånd i kransen?
Et godt tegn på, at den havde vundet udbredelse er, at skikken da var så kendt, at den kunne komme på julemærkerne. Det første julemærke efter Anden Verdenskrig havde netop adventskransen som motiv. Efter besættelsen havde lysene en helt særlig betydning, - at man herhjemme gav den hvide lys og røde bånd - de nationale farver - har utvivlsomt også bidraget til dens succes. I øvrigt vises den første adventskrans på julemærket i 1946 ophængt i 3 bånd, og ikke i 4.

---------------------------------------
Fra Bibelen Online:

»Salige de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer! Sandelig siger jeg jer: Han skal binde kjortlen op om sig og lade dem sætte sig til bords og selv komme og sørge for dem. Om han så kommer i den anden eller tredje nattevagt – salige er de, hvis han finder dem vågne. Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken time tyven kommer, så ville han forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Også I skal være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.« Luk, 37-40