Har vi en «leiehær» med oss i vårt kristelige arbeid?

Tale av Konrad Fjell, Steinsdalen Bedehus.
Tekst fra 2. Kr. 25.
Møte avholdt 11. november 2010.
Som pdf-fil her.