Manuskript til tale af Jan Bygstad.

"For Guds vrede åpenbares fra himmelen ..."
Josafat.no, 14. februar 2011

Torsdag 2. desember 2010 hadde Jan Bygstad en svært vekkende og rystende tale i Steinsdalen Bedehus under dette temaet. Han tok for seg hva som skjer når Guds hellige vrede blir åpenbart over enkeltpersoner og kulturer. Vi fikk se det i gammeltestamentlig tid, i nytestamentlig tid og i vår tid. Det er som Skriften sier; forferdelig å falle i den levende Guds hender.

Bygstad sier bl.a. i sammenheng med dommen over folket i Jes 6: «Det Herren her forkynner - og dermed setter i verk - er at folkets selvvalgte forherdelse fra denne dag av byttes ut med en gudpålagt og gudpåtvunget forherdelse. Slik skal folket bli ute av stand til å se, forstå, og høre Guds ord og dermed vende om. Og vi forstår at dette er en Guds dom som sendes over folket.

Dette innebærer at et menneske - eller et folk som felleskap - kan forherde seg mot Herren og mot hans ord gjennom så lang tid at det til slutt møter dette svar fra Gud selv: Han vil begynne å forherde. Da blir et folk ute av stand til å vende om fordi det ikke kan ta imot det ord som alene kan frelse. Da er det fortapt.»

Talen er nå skrevet av og kan lastes ned i skriftlig PDF her! De som heller vil høre den kan gå inn på sidene til Steinsdalen Bedehus hvor den kan høres direkte eller lastes ned.

Kilde: http://www.josafat.no/