Den golde menighed.

Fra Apprising.org/
Den 22. marts 2011.
Af Horatius Bonar.
Ved Ken Silva.

Markerne pløjes og tilsås, men alligevel giver de ingen frugt! Maskineriet er konstant i bevægelse, men alle uden en smule afgrøde! Net kastes i havet og bliver spredt vidt omkring, men der kommer ingen fisk i nettet! Alt dette i årevis - for livstid! Hvor underligt! Men det er sandt. Det er hverken fantasi eller overdrivelse. Spørg nogle menigheder, og hvilken anden fremstilling kan de give? De kan fortælle dig om holdte prædikener, men om velsignede prædikener kan de ikke sige noget.

De kan tale om foredrag, der blev beundret og rost, men om foredrag, der var virket af Helligånden, kan de ikke tale. De kan fortælle, hvor mange der er blevet døbt, hvor mange altergæster der deltog; men om vakte ​​sjæle, omvendelse og fremgang i nåden kan de ikke berette. De kan opremse de sakramenter, de har administreret; men om det har været i "tider med fornyelse" eller perioder med vækkelse, kan de ikke sige.

De kan fortælle, hvad og hvor mange tilfælde af disciplinærsager, der er passeret igennem deres hænder; men om nogle af disse er endt med gudfrygtig sorg over synd, og hvorvidt den bodfærdige, der blev sat fri, viste tegn på at være "ren, helliggjort og retfærdiggjort", kan de ikke give nogen oplysninger om; de har aldrig tænkt over et sådant spørgsmål!

Til hvad nytte er prædikener og sakramenter, hvis sjælene bliver overladt til at gå fortabt, hvis levende kristendom er tabt af syne, og hvis Helligånden ikke bliver søgt. Hvis mennesker er overladt til at vokse op og dø uden medlidenhed, uden forbøn og uden advarsler!

Kilde: http://apprising.org/2011/03/22/the-barren-ministry/

Et enkelt afsnit er udeladt.