Erfaringen av Gud i lidelsen.

Fra DagenMagazinet.no
18. december 2006.
Ved Johannes Kleppa.

Olav Valen-Senstad forsøker å forstå lidelsen og det onde slik vi møter det i liv ut fra lov og evangelium.

— Det onde har sitt egentlige opphav i Satans opprør mot Gud, før menneskets fall. Gud kan derfor ikke betraktes som det opprinnelige opphav til det onde. Samtidig må Gud betraktes som opphav til det onde som skjer i historien etter syndefallet, fordi Gud er allmektig og kan alltid avgjøre om det vonde skal skje eller ikke.

Slik forklarer Arne Helge Teigen Olav Valen-Sendstads oppfatning av lidelsen og det onde. Mennesket kan oppleve Gud som god, også når det befinner seg i lidelsens situasjon.

— Gud tenker i sine evige tanker således om alle våre lidelser at de skal tjene oss til gode, til velsignelse og lykke. Det er en ubegripelig hvile for sjelen å forsikres om dette gjennom Ordet, skriver Valen-Sendstad.

«Løsningen» i evangeliet
— Valen-Sendstad søker å forstå lidelsen og det onde som historiske fenomener med utgangspunkt i læren om lov og evangelium. Hans oppfatning er at Gud styrer historien og holder den oppe ved å straffe det onde. Samtidig mener han at Gud styrer historien etter «evangeliets prinsipp», og at Gud som følge av forsoningen holder verden oppe, og bruker lidelsen til å fremme frelse og helliggjørelse for troende mennesker, hevder Teigen.

Valen-Sendstad mener at det mennesket som opplever det onde og lidelsen, ikke først og fremst trenger et tankemessig (kognitivt) svar eller en løsning på lidelsens problem, men det trenger forkynnelse av syndsforlatelse og nåde. Selv i lidelsens situasjon kan Guds godhet erkjennes gjennom nådens budskap.

«Løsningen» for det mennesket som opplever det ondes problem er å gi opp å finne forklaringer på lidelsen, og i stedet høre Guds tiltale i evangeliets ord. Dette gir en erfaring av Gud, som gir absolutt visshet om Guds kjærlighet og godhet, selv om lidelsen ikke oppheves og selv om den ikke kan forklares.

Kilde: http://www.dagenmagazinet.no/Nyheter/Samfunn/tabid/248/Default.aspx?ModuleId=28466&articleView=true