Hvorfor Dollarens suverænitet er nær sin afslutning.

Fra Understandthetimes.org
Artikel: One World Government
3. marts 2011.

Kommentar:
Dollarens død er forudsigelig i lyset af den nye verdensorden. Første vil der komme en global valuta, og så vil den blive centreret omkring elektronisk pengeoverførsel, efterfulgt af chippen i din højre hånd eller i din pande.

Den mest forbløffende enkeltstående kendsgerning vedrørende udenlandsk valuta er ikke den store mængde af transaktioner, så utrolig dens vækst ellers har været. Det er heller ikke omskifteligheden i valutakurserne, så utæmmet markedet ellers er nu til dags. Men det er i hvilket omfang, markedet fortsat er dollar-centreret.

Dollarsedlen er, med andre ord, ikke bare USA's valuta. Den er verdens. Men så overraskende som det er, kan det være endnu mere forbavsende, at det er ved at være slut med Dollarens suverænitet. Jeg tror, at vi i løbet af de næste 10 år kommer til at se et gennemgribende skift i retning af en verden, hvor flere valutaer konkurrerer om dominansen.

Virkningen af et sådant skift vil være lige så markant, med konsekvenser for blandt andet valutakursernes stabilitet, stabiliteten på de finansielle markeder, letheden hvormed USA vil være i stand til at finansiere budget- og betalingsbalanceunderskuddet, og om Den amerikanske Centralbank kan følge en politik med en godartet tilsidesættelse af Dollaren.

Men blot fordi dette har været tilfældet tidligere, er det ikke garanterer, at det vil være sådan i fremtiden. Faktisk er alle de tre søjler, der støtter dollarens internationale dominans, udhulet.
Men nu bærer imidlertid næsten alle et håndholdt apparat, som kan bruges til at sammenligne priser i de forskellige valutaer i realtid. Ligesom vi har lært, at i en verden med åbne netværk er der plads til mere end ét operativsystem til de personlige computere, sådan er der også plads til mere end en international valuta i det globale, økonomiske og finansielle system.

For det andet er dollaren ved at have reelle rivaler i det internationale interesseområde for første gang i 50 år. Der vil snart være to levedygtige alternativer i form af Euroen og Kinas Yuan.

Men nu nærmer den føderale gæld sig 75% af USA's bruttonationalprodukt hovedsagelig som følge af den finansielle krise. Dollar-underskuddet i billionklassen strækker sig så langt øjet kan se. Og eftersom gældsbyrden vokser sig tungere, vil spørgsmål blive stillet om, hvorvidt USA har til hensigt at bevare værdien af sin gæld eller måske ty til inflation. Udenlandske investorer vil være tilbageholdende med at lægge alle deres æg i Dollars-kurven. Som et minimum, vil Dollaren skulle dele sin sikrede status med andre valutaer... Read Full Article

Kilde: http://understandthetimes.org/inthenews/338_owg2.shtml