Medier forsømmer den største historie af alle: Bier dør, Hungersnød truer.

Albert Einstein advarede om "udslettelse af det menneskelige samfund"
"Hvis honningbierne uddør, vil det menneskelige samfund følge efter i løbet af fire år," Albert Einstein.

Han talte om det symbiotiske forhold mellem alt liv på planeten - "alle dele af et stort sammenhængende økosystem, hvert element spiller en rolle, er afhængig af mange andre elementer, og virker i koncerten som en symfoni. Skulle nogen del af det globale organ lide, lider hele kroppen.

Mange mennesker vil blive overrasket over at høre, at halvfems procent af den vildtlevende (vilde) bi-bestand i USA er uddød. Nylige undersøgelser i UK og Nederlandene har vist, at bi-mangfoldigheden de udforskede steder er nede på firs procent, og at bi-arter er i tilbagegang eller uddøde i Storbritannien."

Undersøgelserne viste også, at antallet af vilde blomster, der er afhængige af bestøvning, er faldet med halvfjerds procent. Hvad der kom først, nedgangen i vilde blomster eller nedgangen i bestøverne, er endnu ikke fastlagt. Hvis bierne fortsætter ned at uddø, vil de afgrøder, de understøtter, gøre ligeså, og det vil forårsage betydningsfulde økonomiske forstyrrelser og evt. hungersnød. Men vi er mere fokuseret på olie, fordi dens umiddelbare overskud er overvældende. Faktisk er vi så besatte af olie, at pressen endog ikke spørger ind til muligheden for, at man skjuler pris-udhulingen bag angst for mangel.

Hvor meget tid og rum har medierne ikke helliget Den Mexicanske Golf’s olieudslip?
Sammenlign det med, hvor meget tid og rum, de har brugt på den verdensomspændende kollaps af honningbi-samfundet. De behandler historien, som om de skrev en kronik om arkæologi, selv om det i virkeligheden er et spørgsmål om ”liv eller død”.

Deepwater Horizon katastrofen byder på en skurk, BP. Det handler om fremkomsten af noget, i dette tilfælde olie, ikke bortkomsten af noget. Vi betaler for olie, men vores dybere afhængighed af honningbier er ikke så tydelig.

Gof-udslippet truer med udbredt arbejdsløshed, ødelæggelse af fiskeri og vådområder samt andre katastrofer. Men tabet af honningbien truer med verdensomspændende hungersnød. Hvilken er den største historie? Hvordan kan man gøre rede for denne frakobling? Biavlere betaler ikke pressen reklame-penge, men olieselskaberne gør. Penge former nyheder. Dette er i sig selv en meget større historie end ”breaking news”, men forvent ikke, at pressen dækker den; forvent, at pressen skjuler den.

BP er ansvarlig for Golf-katastrofen, men kulturerne i alle de udviklede lande i verden er ansvarlige for sammenbruddet af honningbi-samfundene.

Kilde: The OSP

Kommentar:
Albert Einstein synes at have haft ret, men Jesus Kristus forudsagde dette for længe siden. 90% af de vildtlevende bier er uddøde, og det er ikke overraskende; det vil sige, hvis du er en kristen og tror på Jesus Kristus. Hungersnød er et af varslerne, som Kristus gav os som et tegn på Hans snarlige genkomst.

Luk 21:11:
”Der skal komme store jordskælv, og sted efter sted skal der komme hungersnød og pest; der vil ske forfærdelige ting og vise sig store tegn fra himlen.”

Nu er det tid til at søge Kristus, for vor Gud har sagt, at når disse ting begynder at ske, så nærmer forløsningen sig.

Luke 21:28:
”Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.”

Skrevet af Gloria

Kilde: http://ivarfjeld.wordpress.com/2011/03/09/if-honey-bees-become-extinct-human-society-will-follow-in-four-years-albert-einstein/