Skriftens autoritet.

Af Frits Larsen.
Luthersk Missionsforenings Højskole
Hillerød 1923-62.

Skriftens guddommelige autoritet består deri, at den med hensyn til alt, hvad den siger, tilkommer samme tro, tillid og lydighed som Gud selv.

Sådan er vidnesbyrdet: Skriften kan ikke rokkes - Skriften gør vis til salighed. Den som forkaster Skriften eller bare kritiserer den, forgriber sig mod Guds majestæt. Jesus siger også: "De ord, som jeg har talt, skal dømme jer på den yderste dag." Joh 12,48

Skriftens autoritet grunder sig på guddommelig indånding. Fordi Skriftens selvvidnesbyrd er uafhængigt af menneskelige beviser, giver den kristelig vished, ved den kraft, som den Hellige Ånd er i Skriften, og som virker Tro. "Eders tro beror på Guds kraft." 1 Kor 2,5. Det gudindblæste Ord giver ånds og krafts bevis. Skriften er en erkendelsesgenstand, fordi den er Guds Ord, og den skaber selv det erkendelsesorgan, troen som bevidner guddomskraften... Læs mere her.

Kilde: http://www.shafan.dk/fritslarsen/skriftens-autoritet.html