To apokalyptiske jordskælv vil føre til panik i verden.

Byen Rom vil blive ødelagt af et jordskælv. 10 procent af Jerusalem vil blive ødelagt, når Jesus kommer igen.

Det sidste Jordskælv i Japan har mindet folk på jorden om, at mennesket er dødeligt. Gud den Højeste har lovet os, at der vil være flere ødelæggende jordskælv lige før Jesus kommer igen.

De to sidste jordskælv vil føre til udbredt panik. Det kraftigste af dem vil ødelægge byen Rom. Den frigjorte energi vil være så stærk, at andre europæiske byer vil blive ødelagt under samme begivenhed.

Der er ingen grund til at håbe på og bede om, at den amerikanske hovedstad vil blive stående på den dag, hvor Gud den Almægtige rokker bjergene og ødelægger de større byer på jorden.

Dette er det jordskælv, der vil ødelægge Rom.

Åb 16:17-19:
”Den syvende engel hældte sin skål ud over luften, og der lød en høj røst ud fra templet, fra tronen, som sagde: »Det er sket!« Der kom lyn og tordenbrag, og der kom et stort jordskælv, så stort, at der aldrig har været magen til det, siden der kom mennesker på jorden. Den store by gik i tre stykker, og folkeslagenes byer styrtede sammen; og det store Babylon blev ikke glemt af Gud, men han gav det bægeret med sin harmes og vredes vin.”

Når Jesus vender tilbage til Jorden, skal hans fødder stå på Oliebjerget i Jerusalem. Bjerget deler sig, og en ny dal vil blive dannet.

Zak 14:04:
”På den dag skal han stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem. Oliebjerget skal spaltes i to dele fra øst til vest, så der dannes en meget stor dal. Den ene halvdel af bjerget skal rykke mod nord, den anden mod syd”

Og Johannes Åbenbaring bekræfter dette kraftige jordskælv, der vil ødelægge dele af Staden i Israel.

Åb 11:12-14:
”De hørte en høj røst fra himlen sige til dem: »Kom herop!« Og de steg op til himlen i skyen, mens deres fjender så på det. I samme stund kom der et stort jordskælv, så en tiendedel af byen styrtede sammen. Ved det jordskælv blev der dræbt syv tusind mennesker; og resten blev grebet af frygt og gav himlens Gud æren. Det andet ve er forbi. Snart kommer det tredje ve.”

Folk, der ikke tror på Messias’ genkomst, vil gå i panik, når sådanne begivenheder finder sted, fordi de ikke har fred i hjertet. De læser ikke Det nye Testamente, og har ingen vished om sejr og evigt liv til sidst.

Skrevet af Ivar

Kilde: http://ivarfjeld.wordpress.com/2011/03/15/two-apocalyptic-earthquakes-will-lead-to-world-panic/
-----------------------------------

Læs om Ivar Fjeld: Ateistenes apostel.