Digt til Palmesøndag.Da Jesus red i staden ind
til høje hyldestråb,
flød tårer hastigt på hans kind,
fordi han kendte deres sind,
og mærked’ deres håb:De ventede en konge stor,
som ville dem befri
fra romerne på deres jord,
og de gik gerne på hans ord
til kamp på sejrens sti.

Men den forventning slog ej til,
for Jesu kongemagt
er ikke kamp og krigens spil.
Med kærlighed han vinde vil
hver sjæl, som han har sagt.

Da vendte folks ”Halleluja”
til et: ”Korsfæst! Korsfæst!”
Og romeren sig bøjed’ da
for folkets råb og sagde ”Ja”
og prisgav livets gæst.
© Verner Kristensen. 2003.