Kritisk anmeldelse af bøger fra Bibelselskabet.


Af Knud W. Skov.
15. april 2011.

”Satans også… & Jordens overlevelse”
Bibelske fortællinger og det onde/klima
48 sider hver,
Bibelselskabets forlag 2011

Til forskel fra Skolebibelens sammenstilling af tekst og forklaring giver de to temahæfter til undervisning på samme faglige niveau ”Satans også…” og ”Jordens overlevelse” klart udtryk for deres standpunkt. De fortolker de to temaer ud fra både religiøse og filosofiske vinkler – og gør det ganske godt med mange tilgangsvinkler, der er relevante og igangsættende overfor de ældste elever i folkeskole og ungdomsuddannelser. Der inddrages også en del relevante bibeltekster, men de skæres tydeligt og ærligt til efter en historisk-kritisk tilgang. Dermed bliver bibelteksterne ikke andet end andre religiøse tekster, der udtrykker menneskers tanker om det guddommelige. De to hæfter vil sikkert vinde anvendelse og anerkendelse i mange skolesammenhænge – og vil også i gennemtænkt udvalg kunne bruges som igangsættende materiale på de kristelige skoler.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
En indføring i Bibelen

G. Iversen & K. Nielsen
223 sider, Bibelselskabets forlag 2010


På en gang er denne bog en fascinerende tilgængelig udlægning af Bibelen som kludetæppe af bøger og samtidig et vidnesbyrd om det ufrugtbare i bibelkritisk teologi. I denne bog fortælles rigtigt meget om Bibelens fortolkningshistorie, om historiske elementer (dog ikke fuldt ud) og om forståelsen af enkeltskrifter i Bibelen. Resultatet bliver dog, at Bibelen slet ikke er en sammenhængende bog med en rød tråd, der er Guds åbenbaring til os i dag. Den bliver i stedet til forskellige teologiske retninger fra hver sin tid – to forskellige forståelser af Gud og mennesket i forhold til ham i GT og i NT - som så kan fortolkes så vi genfinder elementer fra personernes liv i forhold til vore nutidige liv og lærer noget deraf som i et poetisk hjertesprog. Bibelen bliver som al anden god litteratur, som man kan give større eller mindre vægt alt efter temperament, for med forfatternes øjne finder vi datidens menneskers tro på, hvem og hvad Gud er, i Bibelen – ikke Guds åbenbaring til menneskeheden til alle tider af sin vilje og frelsesplan.
----------------------------------------------------------
Læs desuden: Kritisk anmeldelse af Skolebibelen.
-----------------------------------------------------
Bibelselskabet gør et stort arbejde for at udbrede Bibelen. Desværre har de med disse udgivelser vist, at en stor del af det fortolkningsarbejde, deres medarbejdere udfører, i bund og grund arbejder imod at Bibelens tekster kan få lov til troværdigt at række Guds evangelium i Jesus til os.