Bevæger Gud sig?

[Klik på flyeren for at se den i større format]

Fra dlm.dk/
1. maj 2011.

Gud bevæger sig - gør vi?
Missiologisk temadag den 24. maj 2011 i Bethesda, København...  Læs mere her.
-------------------------------------------------------------------------------
"Herrens råd står fast til evig tid, hans planer varer i slægt efter slægt.” Slm 33,11

”Græsset tørrer ind, blomsterne visner, men vor Guds ord forbliver til evig tid.« Esaj 40,8

”Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt. Før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til, fra evighed til evighed er du Gud. Du lader mennesket vende tilbage til støvet, du siger: »Vend tilbage, I mennesker!« Tusind år er i dine øjne som dagen i går, der er forbi, som en nattevagt.”  Slm 90,2-6

"Jeg, Herren, er ikke blevet en anden, men I er ikke holdt op med at være Jakobs sønner! Siden jeres fædres dage er I veget fra mine love; I holdt dem ikke. Vend om til mig, så vil jeg vende om til jer, siger Hærskarers Herre." Mal 3,6-7

”For »hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld?« Thi fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid! Amen.” Rom 11,34-36

"Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge." Jak 1,17
---------------------------------------
Læs desuden artikler under: Paradigmeskifte.