Den Vesteuropæiske missionsmark.

Frankrig:
65,5 mio indbyg., ca. 65% katolikker, ca. 1% evangeliske protestanter
Spanien:
45 mio. indbyg., ca. 77% katolikker, ca. 1% evangeliske protestanter
Portugal:
11 mio. indbyg., ca. 94% katolikker, ca. 3% evangeliske protestanter
Italien:
60,5 mio. indbyg., ca. 82% katolikker, ca. 1,1% evangeliske protestanter