Blair arbejder for en magtfuld Europæisk superstat.

17. juni 2011.

Én præsident for over 400 millioner mennesker i Europa. Det er målet for den tidligere premierminister i Storbritannien, Tony Blair

I sit interview med The Times, efterspørger den tidligere premierminister en præsident for Den Europæiske Union, valgt af et vælgerkorps på næsten 400 millioner mennesker.

Ifølge Blair, ville dette "give EU en klar ledelse og en enorm autoritet på den internationale arena." Det er vigtigt for Europa at have "et stærkt, kollektivt lederskab og retning."

Dette er nødvendigt, mener Blair, fordi "vi ikke vil have den vægt og indflydelse, som et land som Storbritannien har brug for, medmindre vi også er en del af en sådan Europæisk magt."

Det er betydningsfuldt, at hans store system handler om "magt, og ikke om fred", med et stærkt Bruxelles, der angiveligt vil går op imod den tiltagende ”supermagt” i Beijing:

"I særdeleshed i en verden, hvor Kina vil blive den dominerende magt i det 21. århundrede, er det fornuftigt for EU at slå sig sammen, for at bruge sin kollektive betydning til at opnå indflydelse. Og begrundelsen for Europa i dag handler derfor om magt, ikke om fred."

Source: Telegraph.UK, blog.

Kommentar:
Jesus er Kongernes Konge. Der er mange riger på Jorden, og de nationale stater har været grundlag for udviklingen af lokale, selvstyrende regeringer. Jesus har velsignet mange riger i de sidste 2.000 år.

Tony Blair ønsker ikke nationale stater, og absolut ikke stærke, uafhængige, selvstyrende, lokale regeringer og regulativer.

Hele Europa skal slås sammen og "vælge" en "konge" over hundredvis af forskellige etniske mennesker, der aldrig vil være i stand til at forstå hinanden. De skal stole på den Europæiske elites herredømme og regulativer.

Den globale elite vil efterhånden danne en ”One World” regering. En Katolik som Tony Blair vil også gerne se en ”Én Verdens Religion”, hvor folk af alle trosretninger kommer sammen og tilbeder en "god gud i himlen" med paven som den "globale fredsskaber".

Regeringstiden for den sidste løgn er så småt ved at tage sin begyndelse. Toppen af pyramiden, skabt af Blair og Co, vil blive en ond mand, der udfører store mirakler og undere, for om muligt at bedrage selv de udvalgte.

Alle, der ønsker at komme i himlen, må afvise Blair’s "særlige regime". Europa har betalt med blod for at slippe af med lignende kongemagere. Tænk på Benito Mussolini og Adolf Hitler. Disse to ønskede også at danne "United States of Europe".

Blair fremmer den samme onde idé, som de, der lytter til dæmoner, tidligere har fået indprentet. Konsekvenserne har altid været katastrofale.

Skrevet af Ivar