FN og Pavedømmet på interspiritualitetens vej.

FN søger "afskaffelse af alle former for intolerance og diskrimination, baseret på religion eller tro".

Dette står skrevet i et FN-godkendt dokument, dateret 23.11.10. Baseret på en dagsorden for "fred", vil FN organisere en "World Interfaith Harmony Week". Man kan slutte sig til alle slags religiøse mennesker i den første uge af februar. Det synes at være en god idé.

Er der noget menneske, som ikke ønsker at leve i "harmoni?"

Jeg gætter ikke. Men Sandheden er, at der ikke kan være nogen sand harmoni på Jorden blandt mennesker, hvis Bibelens Gud ikke er taget i betragtning. De mange politiske svigt i De Forenede Nationer er et grimt eksempel på den tragiske tilstand i verdens forhold.

"Gud" har lagt den eneste mulighed for, at mennesket kan opnå fred med Ham, i hænderne på Jesus Messias, Hans Søn - Den Enbårne.

Når Hans navn slettes fra FN’s dagsorden, sletter denne globale organisation Sandheden.

Eftersom Jesus sagde, at Han er den eneste vej til himlen, kan Han nemt blive stemplet som "intolerant" af andre religioner. Og Messias vil derfor være mål for "udelukkelse". I det mindste må Hans sande disciple stemples som had-kriminelle, der skal "elimineres".

Du kan læse mere om Romer-pavens seneste fidus-kampagne, bakket op af alle andre religiøse ledere på Jordens overflade. One World Religion er visseligt på vej mod den endelige ødelæggelse af lovløse mennesker.

Source: The United Nations sponsored web-site.

Først offentliggjort 4. januar 2011.