Endetidens antikristelige kirke.

Fra Nationalcathedral.org/

Fælles om troen: Enhed i bøn og forståelse
Søndag den 26. Juni 2011.

Kristne, Muslimske og Jødiske kolleger læser fra deres respektive hellige tekster i en særlig tværreligiøs bønnetjeneste, som en del af Faith Shared: Uniting in Prayer and Understanding - et Interfaith Alliance og Human Rights First projekt til fremme af respekten for Islam. Ud over National Cathedral, har mere end 50 kirker i 26 stater forpligtet sig til at deltage...  Read more here »
-----------------------------------

Fra Islamico.org /
18. Maj 2011.

Kristne, Jøder og Muslimer planlægger en fælles gudstjeneste i SLC
Initiativet den 26. juni, kaldet Faith Shared: Uniting in Prayer and Understanding, er co-sponsoreret af Interfaith Alliance og Human Rights First. Lederne af de to Washington-baserede grupper siger, at de håber, at arrangementet vil demonstrere respekt for Islam i kølvandet på Koran-afbrændingerne på det seneste ... Read more here.
-------------------------------------
Fra Bibelen Online:

"Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke? Hvordan kan Kristus og Beliar stemme overens, eller hvordan kan en troende have lod og del med en vantro? Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt: »Jeg vil bo og vandre midt iblandt dem; jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.« Derfor: »Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer, og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige.« 2 Kor 6,14-18.