"Den karismatiske vækkelse - pinse på ny?"

Forfatter: N. O. Rasmussen
Udg: Dansk Luthersk Forlag.

År: 1971

Fra Gammal.lbk.cc/biblicum/

Vad innebär egentligen den karismatiska väckelsen? Är den en förnyelse från Gud? Denna väckelse som uppenbarligen fick sitt genombrott i USA i april 1960, blir i boken rikligt belyst genom att förf. låter rörelsens egna företrädare komma till tals. De vittnar om en genomgripande förnyelse, om kärlekens ande, om broderskap och andlig gemenskap trots skilda konfessioner, om att en efter en fick mottaga Andens dop, om tungotal m.m. Själva ser de den karismatiska väckelsen som ett nytt avgörande frälsningshistoriskt ingripande från Gud före denna tidsålders slut. Man hänvisar bl.a. till Joels profetia om att Gud skall utgjuta sin Ande över allt kött (Joel 2:28ff.).

Rasmussen framhåller att Skriften är den probersten efter vilken denna väckelse skall prövas och bedömas. Det som står skrivet, det är Guds eget uppenbarelseord, det är Andens klara tal, som aldrig tar miste eller leder fel. Ingen andeuppenbarelse får därför ställas över Skriften. Därvid måste vi allra först komma ihåg, säger R., att vi lever i avfallets tid, och att två mäktiga strider om människans själ. Frågan gäller alltså om denna »andens vind» är från Gud eller från förföraren. Bibeln manar till vaksamhet och prövning. »Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar» (Matt. 7:15). »Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen» (1 Joh. 4:1, inte 4:14 som det står i boken). Det är inte fråga om att utsläcka Anden, utan om att pröva allt. »Utsläcken icke Anden, förakten icke profetiskt tal, men pröven allt, behållen vad gott är» (1 Tess. 5:19-21).

Rasmussens granskning av den karismatiska väckelsen utifrån Skriften resulterar i att han finner bestämda faror förbundna med denna väckelse. Han finner bl.a. följande:

1. En obiblisk lära om Andens dop som en särskild upplevelse. En del troende är döpta med den helige Andes dop, andra icke. I en lång exkurs utreder han sedan vad det betyder att vara döpt i den helige Ande.

2. En obiblisk lära om tungotal som tecknet på att man är andedöpt och som vittnesbörd om att man är uppfylld av den helige Ande i särskilt hög grad. Också tungotalet blir belyst i en exkurs.


3. En obiblisk lära om hur man mottager Anden, vilket riskerar att föra människor bort från nåden i Kristus.

4. En osund och farlig koncentration på det extraordinära och mirakulösa.

5. En likgiltighet för läran, som för i riktning mot relativism. Den som står undrande inför den karismatiska väckelsen eller vill pröva den i Bibelns ljus, har mycket att hämta ur denna bok. Boken innehåller som efterskrift »Kristendomens schibbolet» av C. O. Rosenius.
----------------------
Bogen fås antikvarisk her.