Satans endemål: Fred for enhver pris!

Kritisk kommentar til Ivar Fjell og News that matters.
Juli 2011.

RICK WARREN, ROB BELL, BRIAN MCLAREN & OTHERS ARE THE PROPHETS OF A NEW DAY. GOD IS DOING A NEW THING! (ISAIAH 43:19) – GLOBAL UNIVERSAL SPIRITUALITY IS OF GOD! IT IS EMERGING LIKE A TSUNAMI! ORGANIZED RELIGION IS DYING! WATCH THIS SPACE; READ THE NEWS – SEE GOD BRING ABOUT A GLOBAL UNIVERSE OF PEACE.

Oversættelse:
Rick Warren, Rob Bell, Brian McLaren og andre er en ny dags profeter. Gud gør noget nyt (Esaj 43:19) – global, universel, spiritualitet er af Gud! Den bryder frem som en Tsunami! Organiseret religion er uddøende! Læg mærke til dette. Læs nyhederne – se, at Gud frembringer et globalt univers af fred!

Kommentar fra Nyt i Natten:
Satan indgiver mennesker én og samme tanke: at ville fred. Man ved ikke, at tanken stammer fra ham, men den er allerede vidt udbredt - Fred for enhver pris!

”De har alle samme tanke, og deres magt og myndighed giver de dyret.” Åb 17, 13.