Interspiritualitet på tysk lærested.

17. august 2011.

Katolsk skole: Sammen med Jøder og Muslimer tilbeder vi den samme "gud"
Det Katolske stift i Osnabrück i Tyskland har åbnet en Interreligiøs skole for at forene trosretningerne omkring Abraham.

Den katolske biskop i Osnabrück har åbnet en skole, som "vil samle Jøder, Kristne og Muslimer på ét lærested". Bispedømmet i Osnabrück vover et interreligiøst orienteret eksperiment: en skole, der gør trialogisk lære til sit mål. Winfried Verburg, leder af skole-afdelingen og universitet i det almene Episkopale bispedømme, præsenterer det projekt, som skal samle Jøder, Kristne og Muslimer på ét lærested.

Kilde: Stimmen-der-zeit.de

Den Katolske vision af dokumentet afslører:
"Både den Jødiske og den Islamiske side bød helt fra starten dette initiativ velkommen, og den videre planlægning blev nøje koordineret med samarbejdspartnerne. Det således dannede koncept for en Katolsk skole for Jøder, Kristne og Muslimer præsenteredes for offentligheden til diskussion".

"Det afgørende er at opøve identiteten hos mennesker af forskellig tro på den ene Gud, som har talt til Abraham, og deres evne til at tale med hinanden."

Det er også interessant at se, at skolen vil undgå konflikter, og citerer Bibelen som et forsvar for at nå religiøse kompromiser.

“Avoiding disputes by compromise” (Gen 13,8-12)

Visions-dokumentet udtrykker klart, at folk i alle de tre store religioner tilbeder den samme "gud":
"Metoder og mål for den religiøse undervisning i de Semitiske religioner med deres personlige opfattelse af Gud og den grundlæggende tro, at Gud åbenbarer sig for mennesker for deres frelses skyld, svarer meget mere til hinanden end til metoder og mål i andre religioner {10 }. Skolen kan og skal efterfølgende være orienteret mod den bibelske Abraham."

Konceptet for denne skole er baseret på centrale udsagn fra det Andet Vatikankoncil. Disse bestemmer på den ene side Kirkens forhold til de to andre deltagende religioner, og beskriver på den anden side de Katolske skolers opgave: 1. Jøder, Kristne og Muslimer tilbeder den samme Gud.

Kommentar:
Folk, der ikke er åndeligt blinde, er klar over, at One World Religion er på vej. Ikke alle er enige om, at Vatikanet er leder af denne flok, men denne artikel kan måske fjerne den sidste tvivl.

En hurtig elektronisk søgning gennem visions-dokumentet afslører, at et "stort kompromis" allerede har fundet sted. Jesu navn er fuldstændig blevet slettet.

Skrevet af Ivar.