Den Katolske "Ny-Evangelisering."

[Klik på billedet for at se websiden]
Fra Understandthetimes.org/
17. oktober 2011.

Kommentar fra Understand the Times:
Det spørgsmål, man kan stille efter at have læst følgende artikel, er, hvilket evangelium støtter paven som en del af det "Nye Evangelisering’s" program? Alle de, der følger paven, mener, at det er den Romersk-Katolske kirke og sakramenterne, der giver frelse. Det er ikke det, Bibelen lærer. Bibelen lærer frelse ved Jesus Kristus alene og det fuldbragte værk på korset. Der er en væsentlig forskel mellem evangeliet efter Skrifterne og evangeliet ifølge paven.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paven siger, at "Ny-Evangelisering" er en naturligt vækst på Kirkens mission.

Ved sin offentlige middags-audiens søndag den 16. oktober talte pave Benedikt XVI om vigtigheden af "Ny-Evangelisering", især i det kommende "År for Tro."

Den hellige Fader fortalte publikum på St. Peterspladsen, at han havde annonceret det Europæiske År for Tro for at mindes skønheden i og betydningen af troen samt behovet for at styrke og intensivere den i den enkelte og i samfundet." Han bemærkede, at pave Paul VI også havde udnævnt et År for Tro i 1967, hvilket var - ligesom den nuværende - "en periode med store kulturelle omvæltninger."

Paven mindede sine tilhørere om, at Salig Johannes Paul II ofte havde talt om behovet for en "Ny Evangelisering," uden at være fordomsfuld overfor de uophørlige kampagner for at bringe evangeliet til nye nationer. Hans forgænger, pave Benedikt, var f.eks. "både en stærk tilhænger af missionen ad gentes - det vil sige, mission til folk og lande, hvor evangeliet endnu ikke er fast rodfæstet - og en budbringer om den Nye Evangelisering."

Lørdag aften mødtes paven med deltagerne i en konference, sponsoreret af Det pavelige Råd for den Nye Evangelisering, og sagde til dem, at "verden i dag har brug for folk, der tilkendegiver og vidner om, at det er Kristus, som lærer os livskunsten og viser os vejen til sand lykke, fordi Han selv er livets vej." Paven tilføjede: "Verden i dag har brug for folk, der taler til Gud for at være i stand til at tale om Gud"... Read Full Article