Hvad er "Missional Kirke”?

16. september 2011.

Kommentar fra Understandthetimes:
Udtrykket "missional" er almindeligt anvendt som en del af ordforrådet i Emerging Church. Følgende artikel forklarer, hvad ordet betyder. Med andre ord må troen i traditionel Bibeltro kristendom fuldstændig genopfindes og blive et altomfattende trossystem, der lærer, at der er mange veje til Gud. Jesus sagde, at der er én vej, der fører til Himlen, og at Han er den eneste vej. Hvis du vælger at acceptere "missional"- definitionen af kristendommen, vil du være på den brede vej, der fører til helvede, adskilt fra Jesus Kristus i al evighed.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi hører andre tale om, hvad de "gør" i deres kirke. Og vi fortæller folk, hvad vi "laver" i vores kirke. Men kristne i alle forsamlinger spørger sig selv og andre: "Er 'handling' og at 'være' en kristen det samme?"

Noget nyt bliver nu drøftet og omfavnet af kristne rundt om i verden. Mange kristne forfattere siger, at stigningen i Missionale Kirker er den største enkeltstående udvikling i kristendommen siden reformationen. Ligesom den middelalderlige kirke var forskellig fra den kirke, vi ser i Apostlenes Gerninger, fremtræder kirken efter reformationen helt forskellig fra sin middelalderlige forgænger. Og de nye Missionale Kirker vil ligeså dramatisk adskille sig fra det, vi nu kalder "kirke."

Missional Kirke er en måde at leve på, ikke et tilhørsforhold til en gruppe eller en aktivitet. At tænke og leve missionalt er at se hele livet som en vej til at blive engageret i Guds verdensmission. Denne missionale forståelse af kristendommen er bogstaveligt talt at "ophæve" kristendommen som en samling menneskeskabte traditioner og genskabe den som en familie af troende – planlagt af Gud - som vi ser det i Det Nye Testamente.

Skiftet går langt ud over konfessionel overbevisning, gudstjeneste-stil, program tilgang og kulturelle holdninger. Den missionale udvikling går til selve hjertet af det, kirken er, og handler ikke bare om, hvad den gør. Den omdefinerer kirkens rolle i verden på en måde, der bryder skarpt med, hvad mange kirker tror.

Resultatet af dette skifte vil være, at det i løbet af et par år vil være umuligt at tænke på kirken på den måde, vi er vant til, som noget vi "gik til", "deltog i", "sluttede os til" eller "overværede."

Ideen om Missional Kirke bliver nu omfavnet af tusindvis af kirker over hele landet. Men for at være missional kræves der et nyt "scorekort", hvis man skal være vellykket som menighed. Den typiske kirkes scorekort (hvor mange, hvor ofte, hvor meget) er ikke indbefattet i det missionale syn på, hvordan kirken fører tilsyn med succes. Det nuværende scorekort belønner kirkens "aktivitet" og kan udfyldes uden samspil med samfundet udenfor kirkens døre. Det støtter den internt-fokuserende, program- og kirke-baserede side af regnskabsbogen... Read article here.
----------------------------------------
Læs mere om "Missional Kirke": http://www.intercultural.dk/missional-kirke/intro