Kirkevekst - kristendom for en ny tid?

Fra BBIF.no

Kirkevekst - hva er det?
DET ER FÅ KRISTNE SOM SKJØNNER AT DENNE TRENDEN, ÅNDSSTRØMMEN OG TANKEGANGEN, SOM NÅ SPRES UTOVER KRISTENHETEN, ER ANTIKRISTEN, NY TID (NEW AGE) TANKEGANG, OG IKKE BIBELSK KRISTENDOM.

Dette er en falsk, forførende kristendom på samme vis som herlighetsteologien/trosforkynnelsen, og den liberale teologien er falsk og ubibelsk endetidsforførelse.

GRUNDIG DOKUMENTASJON AV KIRKEVEKST-TANKEGANGEN, av kristen dansk lege, Poul Erik Haahr: Kirkevækstbevegelsen og New Age (Fra Nyt i Natten)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Forsoningslæren i fare/New Age - Ny tid innflytelse i menighetslivet.
(Tale av Harald Kjevik, Bladet Evangelistens bibelkonferanse 2007. Fra nettstedet Beroa.org )

Særskilt informasjon og dokumentasjon om Rick Warren og Saddleback-Church her
-----------------------------------------------------------------------------------------
Læs hele stykket: Kirkevekst - kristendom for en ny tid - New Age.