Arbejder Tyskland for en superstat?

Fra Inthedays.com/
25. november 2011.


Tysk memorandum viser et hemmeligt skred i retning af en superstat
Ifølge et lækket Tysk regerings-dokument må et nærgående Europæisk organ med beføjelser til at overtage økonomierne i kriseramte nationer etableres for at takle Euro-zonens kriser.

”Derefter så jeg i nattesynet et fjerde dyr. Det var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt; det havde store jerntænder, det åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne. Det var forskelligt fra alle de andre dyr, og det havde ti horn.” Dan 7:7.

Det seks-siders notat fra det Tyske udenrigsministerium hævder, at Europas økonomiske kraftcentre bør være i stand til at gribe ind i, hvordan betrængte Euro-zone-lande køres.

Det fortrolige arbejdspapir opstiller Tysklands plan om at tage fat på Euro-zonens gældskrise ved at skabe en "stabilitets-union", der "umiddelbart vil blive efterfulgt af træk på vejen mod en politisk union".

Det vil afstedkomme frygt for, at Tyskland’s Euro-kriseplan kunne resultere i en Europæisk superstat med udgifts- og skatte-planer, etableret i Bruxelles.

Forslagene opfordrer til, at European Stability Mechanism (ESM) - en redningsfond for Euro-zonen, der vil blive etableret inden udgangen af næste år - bør omdannes til en version af Den Internationale Valutafond for EU.

Den Europæiske Monetære Fond (EMF) ville være i stand til at tage hele den finanspolitiske kontrol over et nødlidende land, herunder at bringe landet i betalingsstandsning.

Det lækkede dokument, Fremtiden for EU: Nødvendige integrationspolitiske Forbedringer for oprettelsen af en Stabilitets-Union, kommer nu, hvor David Cameron møder Angela Merkel - den tyske kansler - i dag i Berlin for at tale om traktatændringer og Euro-zonens krise.

Den Tyske plan begynder med et forslag om at oprette "automatiske sanktioner", der kunne pålægges Euromedlemmer udgifter ud over det mål, der er sat af Europa-Kommissionen. Tyskland kræver, at hvis Euro-reglerne "konsekvent bliver overtrådt", skal det være i stand til at kræve handling fra Den Europæiske Domstol.

Tyskland, Finland, Østrig og Holland ville så være i stand til at bede EU-retten om at indføre sanktioner, lige fra bøder til tab af budgetmæssig suverænitet, for at beskytte Euroen.
Notatet angiver, at EMF ville få "reelle indgrebs-rettigheder" i de Euro-medlemmers budgetter, der har modtaget EU-IMF redningspakker.

Open Europe, en tænketank, har opfordret hr. Cameron til at kræve indrømmelser fra fru Merkel i bytte for de planer, som alle 27 EU-lande skal give deres samtykke til, ved at give Storbritannien veto-ret.